Najlepszym sposobem na poznawanie świata i doskonałą zabawę są wycieczki.
      Grupy dzieci przedszkolnych z ul. Opawskiej i ul. Krakowskiej wybrały się na wycieczkę do SADU. Dzieci mogły podziwiać najprzeróżniejsze odmiany jabłoni i rosnących na nich jabłek. Przedszkolaki dzielnie maszerowały pomiędzy drzewami „obsypanymi” soczystymi owocami oraz bacznie słuchały Pani Marty-właścicielki sadu, która opowiadała jak należy dbać o drzewka, aby miały tak dużą ilość owoców. Dowiedziały się również kiedy i w jaki sposób są zbierane. Dzieci zobaczyły pracowników, którzy zrywali jabłka ze specjalnej platformy do pojemnika o nazwie zbierak. Następnie dzieci udały się do chłodni, gdzie miały możliwość zobaczenia, gdzie i w jaki sposób są przechowywane jabłka. Pani Marta zapoznała dzieci z sortownią, omówiła cykl mycia i przygotowania jabłek do transportu. Szczególnie zainteresowanie zbudził aparat fotograficzny, który wykonuje zdjęcia owocom a następnie dzieli je według cech np. koloru, wielkości. Następnie dzieci pod okiem nauczycieli samodzielnie zrywały jabłka, które zawiezione zostały do przedszkola, by na koniec dnia zabrać je do domów rodzinnych dzieci. Dzieci otrzymały zaproszenie do odwiedzenia sadu wiosną. Poprzez dotyk, obserwację oraz przebywanie w naturalnym środowisku dzieci łatwiej przyswajają wiedzę, doskonalą zmysłu dotyku i węchu. Przybliżanie dzieciom środowiska przyrodniczego, jaki jest sad to również promowanie zdrowej żywności, polskich jabłek. Dodatkowym atutem jest wyrabianie nawyku aktywnego sposobu spędzania czasu.

Serdecznie dziękujemy Pani Marcie Lechoszest za przyjęcie dzieci przedszkolnych oraz obdarowanie ich jabłkami.

Bożena Lenartowicz

 

 
22160696
22336636